Shorts & Skirts

Corduroy Suspender Baby Shorts Brown 3-6 M Corduroy Suspender Baby Shorts Burgundy 3-6 M

3-6 M, 9-12 M, 12-18 M, 18-24 M

Corduroy Solid Toddler Skirt Brown 2T Corduroy Solid Toddler Skirt Pink 2T

2T, 3T, 4T, 5T

Brown Solid Baby Shorts

3-6 M, 9-12 M, 12-18 M, 18-24 M, 3T

Checkered Baby Shorts Black 3-6 M Checkered Baby Shorts Tan 3-6 M

3-6 M, 9-12 M, 12-18 M, 18-24 M, 3T