Shorts & Skirts

Corduroy Suspender Baby Shorts Pink 3-6 M Corduroy Suspender Baby Shorts Blue 3-6 M

3-6 M, 9-12 M, 12-18 M, 18-24 M

Corduroy Solid Toddler Skirt Pink 2T Corduroy Solid Toddler Skirt Purple 2T

2T, 3T, 4T, 5T